تا

خداحافظ ای آرزوی‌ محال!

خداحافظ ای دوردست‌ خیال!

خداحافظ ای ابتدای درنگ!

خداحافظ ای انتهای مجال!
فریبایی‌ات  مثل رنگ غروب
فروزانی‌ات مثل صبح زلال
تو را خواستن ابتدای جنون
تو را داشتن منتهای خیال
تو را تشنه‌ام ای شراب عطش!
تو را تشنه‌ام ای سراب زلال!
تو را عاشقم ای صدای غزل!
تو را عاشقم ای نگاه غزال!
چنانی روان در نفس‌‌های من
که در گیسوانت نسیم شمال

 

پیح اینستاگرام محمد حسین صفاریان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!